10 فروردین 1398

فعالیت های کتابدار در راستای سواد خواندن (پرلز)

فعالیت های کتابدار در راستای سواد خواندن (پرلز)
نیروی انسانی هر کشوریکی از با ارزش ترین سرمایه های آن کشور است.نیروی انسانی کارآمد و توانا نقش تعیین کننده ای در رشد و...
مولف: راضیه حسینی
0  نظر
رتبه مقاله: 
(0 نظر )
ارسال شده در مقاله های: علمی - مقاله

10 فروردین 1398

آموزش قصه گویی به کودکان

آموزش قصه گویی به کودکان
آموزش داستان گویی برای کودکان یک مهارت عالی است. کمک می کند تا مهارت های زبان خود را بهتر کنند، عشق به خواندن...
مولف: راضیه حسینی
0  نظر
رتبه مقاله: 
(0 نظر )
ارسال شده در مقاله های: مقاله

10 فروردین 1398

کودک اطاعت پذیر

کودک اطاعت پذیر
عدم پیروی کودک از دستورات والدین می تواند عصبانی کننده و آزار دهنده باشد. در انتهای روز شما از تکرار کردن، نق زدن و کلک زدن های...
مولف: راضیه حسینی
0  نظر
رتبه مقاله: 
(0 نظر )
ارسال شده در مقاله های: علمی - مقاله
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1